Työnäytteitä

Kirjataittoa, asiakaslehtiä ja esitteitä

Ilmoitusmateriaalia

Kulttuuripappila Sylvi
markkinointi- ja esitemateriaali sekä osittain sivupäivitykset.

Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n sivut, ja koulutusmarkkinointi.

Tiedottamiskentässä uudet haasteet