Tietosuojaseloste

Qr-Media Oy:n asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisterien tietosuojaseloste

Tietosuojaselostuksen tarkoituksena on kertoa, kuinka Qr-Mediassa käsitellään henkilötietoja asiakastöissä ja markkinoidessa palveluja sinulle tai edustamallesi organisaatiolle, kun olet

 • asiakas
 • potentiaalinen asiakas tai
 • yhteistyökumppani.

Tiedon käsittelijä ja yhteyshenkilö

 • Eila Keinonen, puhelin 050 558 3958, sähköposti etunimi.sukunimi (ät) qrmedia.fi
 • Qr-Media Oy
 • Verkossa: www.qrmedia.fi ja
 • Facebookissa: QrMedia.fi

Mitä tietoja kerätään?

Yrityksessä henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, kuten yrityksen oman asiakassuhteen ja asiakkaan antamien toimeksiantojen hoitamiseen. Tällä hetkellä en käytä evästeitä kerääviä palveluita.

Rekisterit sisältävät mm. seuraavia tietoja:

 • nimi, työnkuva tai ammattinimike
 • yritys tai organisaatio ja siihen liittyvät yhteystiedot, y-tunnus sekä laskutukseen liittyvät tiedot
 • henkilökuvia
 • yhteysloki-tiedot

Pääasiallisesti tiedot ovat peräisin asiakkaalta saaduista lähteistä, yrittäjätaipaleen aikana syntyneistä asiakastietokannoista sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tietojen käsittely ja kesto

Qr-Mediassa henkilötietoja käsittelee vain yrittäjä itse.

 • Asiakkaiden toimeksiannot:
  henkilörekisterin mukaisia tietoja säilytetään yhdessä sovittujen pelisääntöjen perusteella.
 • Taittomateriaali tallennetaan ja saatu lähdemateriaali hävitetään. Satunnaiset työt hävitetään noin kahden vuoden kuluessa – pitkäaikaisten asiakkaiden työaineistoja on pääsääntöisesti tallessa koko asiakassuhteen ajalta. Näitä tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen. Osaa aineistoista säilytetään myös historiallisista syistä. Asiakassuhteissa syntyneitä esitteitä, kirjoja, lehtiä yms. on tallennettu myös referenssinä tehdyistä töistä.
 • Qr-Median asiakastiedot säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Kirjanpidosta saatavia tietoja säilytetään vähintään kirjanpitolain edellyttämien määräaikojen mukaan. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Qr-Media ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietojen luovuttaminen, poistaminen ja muuttaminen

Qr-Mediassa henkilö- ja asiakastietoja säilytetään luottamuksellisina tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Asiakas voi muuttaa tai poistaa itseään koskevia tietoja olemalla yhteydessä Eila Keinoseen.  Asiakastöissä saatuja materiaaleja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei asiakas ole erikseen antanut toimeksiantoa asiasta.

Vaajakoskella 12.5.2021

Qr-Media Oy

EILA KEINONEN
Eila Keinonen